Edit Info Other
Create account
Login

Frisk

Front image «Vi skal bidra til å skape morgendagens lærings- og kunnskapsplattform ved hjelp av fri programvare»

Fri programvare lar brukerene:

«Vi jobber for at elevene skal kunne benytte samme programvare hjemme som på skolen uten lisenskostnader.»

Aktuelt

Frisk (last edited 2014-06-12 13:29:34 by AlexanderAlemayhu)